تماس با ما 

 

آدرس : ارومیه -شهرک صنعتی فاز ۲ – شرکت پالایش قیر اروم آذربایجان

شماره تماس:  13- 5110 374 443 98+

شماره فکس:     5113 374 443 98+

مدیر عامل: سعید هاشم زاده 8841 440 914 98+

رئیس هیئت مدیره: مجتبی خرسندی 6860 441 914 98+ - 8873 226 912 98+

----------------------------------------------------

*نام :
لطفا متن فیلد را وارد کنید.
*ایمیل :
لطفا متن فیلد را وارد کنید.
*موبایل :
لطفا متن فیلد را وارد کنید.
*عنوان :
لطفا متن فیلد را وارد کنید.
* متن پیغام :
لطفا متن فیلد را وارد کنید.